VÅRA TJÄNSTER

FÖR DIG SOM ARBETSSÖKANDE

Rusta och matcha

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Genom vårt samarbete med ett av Sveriges ledande Rusta och matchaföretag, Guldjobbet, kan vi erbjuda dig hjälp i form av Rusta och matcha. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och be om att bli inskriven hos Guldjobbet i Bro eller Barkarby (uppge KA-nummer 10069302). Du kan också ta kontakt med oss direkt om du inte vet vem din handläggare är eller om du behöver hjälp med att komma i kontakt med din handläggare.


Karriärsvägledning

Är du behov av stöttning i ditt arbetssökande? Behöver du hjälp med CV eller personligt brev? Har du svårt att få kontakt med arbetsgivare? Vi har bred erfarenhet av att arbeta med arbetssökande och ett brett nätverk av arbetsgivare. Ta kontakt med oss redan idag så bokar vi in dig på ett kostnadsfritt rådgivningssamtal.

FÖR DIG SOM ARBETSGIVARE

Rekrytering

Behöver du personal men har inte tid eller resurser att lägga på annonser, ansöknings-och urvalsprocesser och intervjuer? Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av processen oavsett vilken bransch som du är verksam inom. Vi utgår från din kravprofil för att matcha kandidater utifrån ditt behov som arbetsgivare.

Behöver du personal men har inte utrymme i budgeten? Då finns möjligheten att ta del av Arbetsförmedlingens subventionerande anställningar. Du får en extra hand i verksamheten och erbjuder samtidigt en individ som står mer eller mindre långt ifrån Arbetsmarknaden möjligheten att få en fot i arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan ersätta upp till 2,5 gånger arbetsgivaravgiften beroende på vissa kriterier.

Bemanning

Har du en verksamhet med varierande volymer i produktionen? Behöver du hyra in konsulter för kortare eller längre uppdrag? Vi har ett brett nätverk av arbetssökande och utgår alltid ifrån dina behov och din kravprofil för att matcha rätt kandidater.

Kontakta oss redan idag så ser vi över ditt behov och hur vi kan hjälpa dig.