top of page
Business Meeting

FÖR DIG SOM ÄR ARBETSGIVARE

Rekrytering

Behöver du personal men har inte tid eller resurser att lägga på annonser, ansöknings-och urvalsprocesser och intervjuer? Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av processen oavsett vilken bransch som du är verksam inom. Vi utgår från din kravprofil för att matcha kandidater utifrån ditt behov som arbetsgivare.

Behöver du personal men har inte utrymme i budgeten? Då finns möjligheten att ta del av Arbetsförmedlingens subventionerande anställningar. Du får en extra hand i verksamheten och erbjuder samtidigt en individ som står mer eller mindre långt ifrån Arbetsmarknaden möjligheten att få en fot i arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan ersätta upp till 2,5 gånger arbetsgivaravgiften beroende på vissa kriterier.

Bemanning

Har du en verksamhet med varierande volymer i produktionen? Behöver du hyra in konsulter för kortare eller längre uppdrag? Vi har ett brett nätverk av arbetssökande och utgår alltid ifrån dina behov och din kravprofil för att matcha rätt kandidater.

Kontakta oss redan idag så ser vi över ditt behov och hur vi kan hjälpa dig.

För arbetsgivare: Services
bottom of page